Diploma/certificaten zoeken

Het Bedrijfsveiligheidsregister is bedoeld voor verificatie van een diploma-/certificaatnummer of naam van een gediplomeerde/gecertificeerde i.v.m. de kwalificaties ten behoeve van bedrijfsveiligheid in Nederland. Verifieer diploma en of certificaat door achternaam en geboortedatum in te voeren.